קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

בחינות בגרות בישראל
גרים, חוזרים ומשתלבים: מגמות הצטרפות חדשות אל העם היהודי
שאלות של צדק
משפט, חברה ותרבות יהודית
הפיוט כצוהר תרבותי
החלוקה וחלופותיה
המורה – מעמד, פרופסיה והכשרה
עזה: לתבנית נופה של הטרוטופיה ישראלית
משבר הלגיטימציה בדמוקרטיה ופוליטיקה של זהות בישראל
לימודי (ביקורת) המוגבלות
ההלכה כהתרחשות – מגמות חדשות בחקר הפילוסופיה של ההלכה
חסרי בית בישראל: היבטים אמפיריים ומוסדיים
הבניית זהות קולקטיבית
עיתונאים מקדמים זכויות אדם: השיח על זכויות האדם ואתגר ייצוג "האחר" בתקשורת
בני נוער ערבים בישראל בצומת תרבויות: סוגיות חינוכיות, דילמות ערכיות והבניה חברתית
תוכנית מנהלים: זהות יהודית מגוונת במערכת חינוכית משותפת
משטרה ושיטור
מוטיבציה בקרב מורים ערבים
הרומן כמסגרת חדשה לחשיבה על המזרח התיכון בעידן המודרני
חילון והדתה
יצירתן של סופרות ערביות צעירות
קפיטליזם ומגדר – צוות מחקר
המוות והפילוסופיה של ההלכה
מבט פמיניסטי על ירושלים בזיקה להחלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם
אתגרים בהוראת המקרא בחינוך הממלכתי
מוטיבים של קונפליקט בדמוקרטיות מזרח-תיכוניות: מבט השוואתי מטורקיה ומישראל
גזע בעידן הגנום
מרחב הביטחון
סדנת הקיץ לחוקרים צעירים בתרבות וזהות יהודית
השתלמות מורים: יהדות ודמוקרטיה

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2