קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

סדנת מחקר: המחשבה הערבית והביקורת התרבותית החדשה – שנות השמונים ואחריהן
יועצים חרדיים
הציונות והאימפריות
יהודים צבע גזע
לקראת מחשבה פוליטית מקומית
פני האל
זהויות יהודיות, פוליטיקה וחברה בישראל
חברות נוצריות עכשוויות בארץ הקודש
ארוס אינטלקטואלי
עבודות שקופות
הגירה ותיאולוגיה במפגש בין מסורת, מודרנה ופוסט-מודרנה
השלטון המקומי הערבי בישראל
הזהות הלאומית בזמננו: היבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים
גילנות בחברה הישראלית
דת ומעמד
שיח טיפולי, אי-שוויון וגבולות לאומיים
מעורבותם של ארגוני המגזר השלישי במערכת החינוך
מטה נוער לשינוי חברתי (מנו"ע)
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים - חלק ב
המדינה בראי החינוך
פמיניזם ערבי
ממשל ומשילות בעם היהודי
תפקידם של מכוני מחקר אזרחיים בעיצוב המדיניות התורכית
שוויון הזדמנויות בארגוני עבודה בישראל
המזרח כותב את עצמו
מגדר ופוליטיקה
הגדולים – האישים הגדולים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל
פסיכואנליזה וקבלה
היבטים פוליטיים בתרבות העידן החדש
דת, מדינה ומגדר

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2