קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

סמינר תיאוריה של המשפט ומדעי היהדות
מכנה משותף
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים
חטיבות הביניים בישראל
מחקר על דיאספורות
רוחניות בחינוך
ידע אנתרופולוגי
צדק צדק תרדוף: צדק חברתי בישראל – חזון ומימוש
זהות והזדהות יהודית בת זמננו: הגדרות, מדדים אמפיריים והשוואות בינלאומיות
נופים ומנופים: טבע, סביבה וזהות לאומית בספרות הפלסטינית והישראלית
רגולציה וחינוך
בניית מנגנון ניהול לאזורים כלכליים ימיים בלעדיים במזרח הים התיכון: בניית אמון בר קיימא
מדעי הרוח לאן?
פליטים בישראל
החברה החרדית בישראל
מדידת הבלתי מדיד
פילוסופיה ומדעי היהדות
אסטרטגיה לקידום מעמד האזרחים הערבים בישראל
תפיסות חדשות של מגדר, אהבה והמשפחה היהודית
השתלמות מורים: חינוך חברתי בלמידה פעילה למחנכים בבית הספר במזרח ירושלים
מדידה והערכה בשירות הלמידה
מידע, ידע, דעה ודעת: מעמד הדעת וארגון הידע
היסטוריה של המושגים
זמן יהודי – מעגלי הזמן והחיים
צירי מחקר מרכזיים בהיסטוריה המודרנית של תורכיה

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2