תהליכי הפרטה במשטרה: האם הם תורמים לביטחון האזרח?

יום שלישי 17/07/12, 15:45 עד 19:00

בשנה האחרונה תופסת המשטרה מקום מרכזי בסדר היום התקשורתי של מדינת ישראל. משטרה ממלכתית נתפסה כנורמה שאינה מוטלת בספק עם הקמת המדינה, אולם מאז שנות השבעים מתרחש בישראל, כמו גם במדינות אחרות, תהליך של הפרטת השיטור, ובימים אלה הוא נמצא בעיצומו. בצד משטרת ישראל פועלת כיום מערכת מסועפת של שיטור ציבורי, שיטור עירוני, שיטור פרטי ואכיפה אזרחית. מקובל לתאר את המהפך הזה במונח הניטרלי כביכול "ממשליות האבטחה" או ממשליות השיטור", המדגיש את כניסתם של כוחות שיטור בלתי מדינתיים למערך ביטחון הפנים. אולם מונח זה משמש כיסוי להפרטה של השיטור, שמהווה חלק חשוב בתהליך ההפרטה של השירותים הממלכתיים. 

האם הפרטת השיטור משפרת את איכות השירות לאזרח ותורמת לביטחונו האישי ולסדר הציבורי? האם היא מחזקת את הדמוקרטיה ופועלת לטובת כלל הציבור או שמא היא משמשת לטובת מיעוט בלבד? האם נשמרות זכויות האדם? מה טיב היחסים בין הגוף המופרט לבין האזרח הלקוח? מהן חובותיה של המדינה בנוגע לביטחון אזרחיה ומהי אחריותה כלפיהם? 
שאלות אלו ואחרות יידונו בכינוס לרגל צאת ספרה של ד"ר אראלה שדמי "ארץ מאובטחת" (סדרת קו אדום, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2012), הדן, בין היתר, בהפרטת השיטור ובהשלכותיה על ביטחונו של האזרח.