המורה – מעמד, פרופסיה והכשרה

שנות פעילות: 2007 - 2019

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

פרופ' חיים אדלר, יעל אוהד-קרני, מיכל בועז-יעקובסון, תומר בליטי-דגן, פרופ' שלמה בק, בתיה ברלב, דב ברק, שבי גוברין, יעל גוראון, נורית הרמן-אלמוזנינו, ד"ר אהרן זיידנברג, איתי יבין, תמיר יעקובוביץ, אלי מלמד, עמיעד מלצר, פרופ' אדם ניר, פרופ' דן ענבר, יעל פולברמכר, ד"ר אלעד פלד, פרופ' רות קלינוב, איל שאול, מירי שליסל

דמות המורה הפכה בשנים האחרונות לסוגיה מרכזית בשיח החינוכי בעולם כולו וסומנה מחדש כאחד הרכיבים החשובים בהצלחה של מערכות חינוך. מתוך הכרה דומה התחלנו לעסוק בנושא, והמורים נעשו לאחד מקהלי היעד למחקר, לדיון ולחשיבה משותפת של המכון. 

 

המטרה של קבוצת דיון זו הייתה לקדם חשיבה מחודשת ומעמיקה על תפקיד המורה, יעדיו ומעמדו המקצועי ולעמוד על ההשפעות של גורמים אלו על הערכתם של מורים ועל הכשרתם. במהלך השנים התקיים הפרויקט בכמה מתכונות. ב-2007 נערכו מפגשי חשיבה ומיפוי הנושא; ב-2008 נפגשו קבוצות דיון וכתיבה של מורים ועסקו בנושאים ממוקדים שהוצגו בבימת חינוך במאי אותה שנה; ב-2009 התקיימו דיונים בעקבות הרצאות של מומחים מפרספקטיבות דיסציפלינריות שונות; בתחילת 2010 נערכו קבוצות מיקוד רבות משתתפים ברחבי הארץ. קבוצות אלה שימשו רקע לכתיבת נייר המדיניות "תפקיד המורה בתחילת המאה ה-21".

 

בימים אלו אנו שוקדים על עריכת ספר העוסק במדיניות הקשורה למורים ולהוראה בעקבות "2010ITEC : כנס ון ליר השני לחינוך". הספר מקבץ מאמרים של חוקרים ואנשי מעשה בתחום החינוך מהארץ ומהעולם הדנים בנושאי הכנס ממגוון כיווני חשיבה.