רגולציה וחינוך

שנות פעילות: 2009 - 2012

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

חגית בריסטל, מיכל ברק, יצחק ברקוביץ, ניבי גל-אריאלי, דני גרוסמן, ד"ר ניצה דוידוביץ, תמי הראל בן שחר, עירית הרבון, יעל כפרי, ד"ר לטם פרי-חזן, טליה שוורץ

 

בעת האחרונה נושא הרגולציה בחינוך מקבל תשומת לב רבה בקרב העוסקים במדיניות חינוך. אחת הסיבות המרכזיות לעניין גובר זה היא תהליכי הביזור וההפרטה המואצים שמתרחשים במערכת החינוך בישראל בעשורים האחרונים. תהליכים אלו מקנים חופש רב לגופים העוסקים בחינוך כגון בתי ספר, מוסדות להכשרה והשתלמות וכן לעמותות הפועלות במגזר השלישי ומעניקות שירותי חינוך. מצב עניינים זה מעלה שאלות נוקבות על מקומה של המדינה בקביעת תוכני החינוך, בפיקוח על הנחלתם, במתן היתרים להפעלת בתי ספר, בדרכים הראויות למימונם ועוד. 
 
מטרת הקבוצה הייתה להעלות לדיון את השאלות הללו ולבחון אותן. המפגשים יוחדו לדיון במאמרים ובמחקרים אקדמיים עדכניים. חלק מהמפגשים יוחדו לדיון בעבודות המחקר של חברי הקבוצה, בדגש על הפריה הדדית.