בחינות בגרות בישראל

שנות פעילות: 2006 - 2009

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

רות אוטולנגי, נורית הרמן-אלמוזנינו, ד"ר גד יאיר, פרופ' דוד נבו, פרופ' אדם ניר, אייל שאול, פרופ' שמואל שי 

מבחני הבגרות הם גורם מכריע בעיצוב כלל מערכת החינוך. יש להם השפעה דרמטית על דרכי הלמידה וההוראה, על האקלים הלימודי, על המוטיבציה ללמידה, על פערים בהישגים הלימודיים ועוד, ולפיכך לדיון במטרותיהם ובמתכונתם יש חשיבות רבה. 

 

קבוצה זו הוקמה על פי בקשתו של פרופ' סידני שטראוס, המדען הראשי של משרד החינוך דאז. מטרתה הייתה להכין מסמך שיוגש להנהלת משרד החינוך וישמש מצע לדיון מושכל בנוגע לאפשרויות של רפורמה במבחני הבגרות.

 

בסיום עבודתה ניסחה הקבוצה את נייר המדיניות: בחינות בגרות: מסגרת להבנת מערכת החינוך בישראל כיום ולניתוח כיווני הכרעה אפשריים בבחינות הבגרות