יועצים חרדיים

שנות פעילות: 2007 - 2009

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

רבנים, ראשי ישיבות ומוסדות חינוך במגזר החרדי, אנשי טיפול ומחקר בציבור החרדי

מלווים אקדמיים: פרופ' מרדכי ניסן, פרופ' יונה רוזנפלד, פרופ' דן ענבר

 

הגידול במגזר החרדי מחד גיסא והתמסדות מערכות החינוך החרדיות מאידך גיסא יוצרים צורך בהתמקצעות והסמכה של מטפלים מתחום החינוך. הכשרה זו התבססה במשך שנים על ידע אקדמי מדעי מצטבר שלעתים איננו מתאים לתפיסת העולם החרדית ולעתים עשוי אף להתנגש בה.

 

הקבוצה שקמה במכון ון ליר בירושלים בחנה את האפשרות לפתח מסגרות הכשרה ליועצים חינוכיים בחינוך החרדי, וליצור להן תשתית אקדמית המשולבת בהשקפה תורנית. במפגשי הקבוצה התקיימו הרצאות אקדמיות על נושאים בפסיכולוגיה ובחינוך (מוטיבציה, בעיות התנהגות, ליקויי למידה, חינוך לחשיבה, למידה מהצלחות ועוד). בעקבות ההרצאות התנהלו בקבוצה דיונים ביקורתיים משותפים של רבנים חרדיים ואנשי אקדמיה על הנושאים שנדונו ועל ההתאמה והרלוונטיות שלהם לטיפול בעולם התורני. כמו כן נערך סיור לימודי בשיתוף עיריית ירושלים, החטיבה לקידום נוער וצעירים – קש"ת למגזר החרדי, סיור שבו נחשפו חברי הקבוצה לתופעת "הנוער הנושר" ממסגרות חינוך חרדיות במגזר החרדי.

קבצים מצורפים: