אוטונומיה חינוכית וזכויות קולקטיביות, הפרטה ובחירה ולימודי ליבה בראי החקיקה החינוכית

שנות פעילות: 2008

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

ד"ר חאלד אבו עסבה, ד"ר יוסי דהאן, נורית הרמן-אלמוזנינו, יעל כפרי, פרופ' דן ענבר, פרופ' יצחק קשתי, הרב פרופ' נפתלי רוטנברג 

תרגומה של אוטונומיה חינוכית לזכויות קולקטיביות ולאפשרות השימור והטיפוח של זהויות תרבותיות ייחודיות, למשל הקמת בתי ספר ייחודיים המיועדים לאוכלוסייה מסוימת בלבד, מעלה אתגרים תיאורטיים ומעשיים כבדי משקל הנוגעים ללכידות (האחדה חברתית, פוליטית ותרבותית), להפרטה, למימון, לצמצום פערים ועוד. 

 
מטרת הקבוצה הייתה לדון בחקיקה בנושא האוטונומיה החינוכית בישראל. דיוניה התמקדו בשאלה אם נכון לעגן בחקיקה מענה לסוגיות אלו, או שמא חקיקה כזאת דווקא עלולה לפגוע ביצירת הסכמות. 
 

בהמשך לפעילות הקבוצה הוקמה קבוצת המחקר "רגולציה וחינוך"