חשיבה חוצת דיסציפלינות

שנות פעילות: 2008 - 2011

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

יעל אוהד-קרני, תמיר יעקובוביץ, זוהר מלינאק, מירב פרלשטיין, אלי שלו 

מטרת הקבוצה הייתה לבסס נקודת מבט חדשה לדיון בארגון הלמידה ותוכניות הלימודים על ידי בחינה של סוגיית גבולות ההוראה של דיסציפלינה. מתוך רצון לקדם ארגון לימודים חדש במערכת החינוך, הקבוצה התמקדה בשאלה אם גבולות הדיסציפלינה תורמים להוראה וללימוד שלה או מגבילים אותם, ואם שבירתם יכולה להעמיק את ההבנה בתחום הדעת הנבחר. 

 
בשנים 2008–2009 נערכו מפגשי לימוד ודיון של המורים החברים בקבוצה. על בסיס דיונים אלה נעשתה עבודת מיפוי וניתוח של תוכניות לימודים בכמה תחומי דעת ואחר כך נערכה השוואה בין-לאומית בנושא. בסיום עבודתה ניסחה הקבוצה נייר מדיניות הממפה את הפוטנציאל של חשיבה חוצת דיסציפלינות הגלום בתוכניות לימודים בכמה תחומי דעת, בישראל ובשלוש מדינות נוספות (טרם פורסם).