בני נוער ערבים בישראל בצומת תרבויות: סוגיות חינוכיות, דילמות ערכיות והבניה חברתית

שנות פעילות: 2010

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

ד"ר ח'נסאא דיאב; ד"ר נביל טנוס; ד"ר אבראהים יחיא; אכלאס יחיא; פרופ' יוסי יונה; סמיר קעדאן

הקבוצה עסקה בלימוד השפעותיו של המפגש הבין-תרבותי של בני נוער ערבים בישראל עם החברה המערבית היהודית המודרנית. הנחת המוצא של הקבוצה הייתה שעיסוק בסוגיה זו יכול לסייע בהעמקת ההבנה התיאורטית של תהליכי ההבניה החברתית ותהליכי עיצוב הזהות הקולקטיבית של קבוצות מיעוט בכלל ושל האזרחים הערבים במדינת ישראל בפרט. הקבוצה זיהתה ואפיינה את חלקם של בני הנוער בתהליך ההבניה החברתית של התרבות הערבית הישראלית והדגישה את הפוטנציאל הקונסטרוקטיבי של המפגש הבין-תרבותי. 

 

חבריה ביקשו לזהות דילמות ערכיות שבני הנוער הערבים מתמודדים אתן, ובעקבות כך לברר כיצד דילמות אלו משפיעות על מערכת החינוך (הפורמלית והלא פורמלית), וכיצד עליה להיערך לקראתן בעתיד. התקיימו ארבע פגישות חשיבה שבהן התנהל דיון מעמיק בסוגיות שיש לחקור בתחום, נוסף למיפוי הצרכים של בני הנוער בחברה הערבית.