תקציב המדינה לשנת 2013 - על פרשת דרכים

יום ראשון 17/06/12, 16:00 עד 18:30

ערב דיון של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים. 

האם יוכל תקציב המדינה הבא להניף גם את דגל הביטחון וגם את הדגל החברתי? 
בין המלצות ועדת טרכטנברג למתווה של ועדת ברודט לתקציב הביטחון