תפיסות חדשות של מגדר, אהבה והמשפחה היהודית

שנות פעילות: 2011 - 2018

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

תמר אל-אור, ארי אנגלברג, גנית אנקורי, אנדי ארנוביץ, תהילה בלומנטל, איילת בלכר-פריגת, מיכאל ברוידה, סילביה ברק-פישמן, רות הלפרין-קדרי, טובה הרטמן, שי ווזנר, אלימלך ווסטרייך, סוזן וייס, ליאה טרגין-זלר, סטיבן כהן, גייל ליבוביץ, דבורה ליס, נעמי מרמון-גרומט, רבקה נריה-בן שחר, רונית עירשי, סילבי פוגל-ביז'אווי, ליסה פישביין-יופה, עינת קפאח, יונתן קראסנר, עוזי רבהון, עמיחי רדזינר, רינה רוטלינגר-ריינר, נפתלי רוטנברג, יובל ריבלין, לריסה רמניק, נדין שנקר, דפנה שרייבר

בשיתוף אוניברסיטת ברנדייס ומרכז שוסטרמן, בוסטון 

 

חמישים השנים האחרונות התאפיינו ברחבי העולם בתמורות משמעותיות בכל הנוגע למגדר, לאהבה ולמשפחה. תמורות אלה היו תוצאה של מפגש בין גורמים רבים, כגון התפשטות רעיונות הפמיניזם והתנועות לשוויון זכויות לנשים, הליברליזציה בהבניית התפקידים המגדריים, האפשרות לתכנון הילודה וכן גורמים כלכליים. התגובות בעולם לתהליכים אלה היו מגוונות: חברות מערביות רבות נתנו חשיבות לבחירה האישית של כל אדם בנוגע לניהול אורח חייו, וגילו סובלנות כלפי מבחר מגוון של תופעות חדשות, לרבות משפחות חד-הוריות; רווקוּת מבחירה; נישואין מאוחרים; בחירה שלא להביא ילדים לעולם, ונישואין חד־מיניים ‒ עם ילדים או בלעדיהם. דפוס נוסף שהתפתח בעולם המערבי הוא ליברליזציה המתרחשת בתוך קבוצות דתיות ובאה לידי ביטוי בהשתתפות גדלה והולכת של נשים בטקסי ציבור ובחיי ההלכה, בגידול במספר הנשים הנושאות תפקידי הנהגה דתית, בקבלת סמכותם של מנהיגים דתיים וקהילתיים המנהלים אורח חיים הומוסקסואלי או לסבי ובהכרה בנישואין חד־מיניים. מנגד, בחברות מסורתיות – יהודיות, נוצריות ומוסלמיות – הביאו תהליכים אלה להתנגדות שגררה אחריה חזרה לחלוקה המגדרית המסורתית, ביטול זכויות הנשים שהושגו בעמל רב, והפנמה ואימוץ של ההגבלות המגדריות על ידי הנשים עצמן.

בסדנה הבין-לאומית על המגדר והמשפחה היהודית נעשה מחקר מקיף, אנליטי, שיטתי, ממוקד ואמיץ של השינויים החברתיים הללו ושל השלכותיהם על הבניית תפקידי המינים, על אהבה ועל המשפחה היהודית, מנקודת מבט סוציו-היסטורית, דמוגרפית, תיאורטית, תרבותית והלכתית, ומתוך התמודדות עם האתגרים המורכבים ששינויים אלו מציבים לפני עתיד החיים היהודיים בארץ ובעולם. 

ב-26–27 בדצמבר 2012 התקיים הכנס הבין-לאומי "על תפיסות חדשות של מגדר, אהבה והמשפחה היהודית", אשר הציג את פרות עבודת משתתפי הסדנה לצד מחקרים חדשים של חוקרים מן הארץ ומחו"ל.
פירות הסדנאות והכנסים יקובצו בקובץ מאמרים המיועד לפרסום.