סדנת הקיץ לחוקרים צעירים בתרבות וזהות יהודית

שנות פעילות: 2009 - 2014

סטטוס:

לא פעילה

אחד מיעדי מכון ון ליר בירושלים הוא קידומם והעצמתם של חוקרים צעירים בתחילת דרכם ושילובם בפעילויותיו השונות. תחום תרבות וזהות יהודית במכון ון ליר בירושלים מקיים מדי שנה סדנאות קיץ בהשתתפות חוקרים צעירים – דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים מן הדיסציפלינות השונות של מדעי הרוח והחברה העוסקים בתרבות וזהות יהודית בזמננו. סדנאות אלו מהוות הזדמנות להתפתחותם של חוקרים צעירים ומבטיחים בתחום.

 • סדנת קיץ 2009 – "למדנות יהודית בזמננו". בעקבות הדיונים בסדנה התקיים בדצמבר 2011 כנס בין-לאומי על למדנות יהודית בזמננו.
 • סדנת קיץ 2010 – "מצב האמונה: גישות תיאולוגיות, א-תיאולוגיות ואנטי-תיאולוגיות בזרמים יהודיים בזמננו".
 • סדנת קיץ 2011 – "גאולה קולקטיבית וגאולה אישית: התפתחויות עכשוויות במחשבה ובדמיון היהודי".
 • סדנת אביב 2012, בשיתוף עם אוניברסיטת קולומביה – The New (על החדש והחדשני במחקר האקדמי בתחום מדעי היהדות).
 • סדנת קיץ 2012 – "חקר הקבלה: המשכיות, התפתחות ותפנית". את סדנת קיץ 2012 חתם הכנס הבין-לאומי: עיונים בחקר הקבלה לכבודם של פרופ' יהודה ליבס ופרופ' משה אידל. הכנס ציין את תרומתם החשובה של פרופ' אידל ופרופ' ליבס למחקר בן זמננו בשלושה תחומים מרכזיים של עשייתם: (1) מחקר הזוהר; (2) עיון במגוון המתודות והמודלים המצויים כיום והראויים להימצא בעתיד במחקר הקבלה; (3) בחינת התנועות החברתיות והמשיחיות בספרות הקבלה. 
 • סדנת קיץ 2013 – "הטקס: טקסים וסמלים בתרבויות היהודיות בזמננו: בין שימור לשינוי".
   
 • סדנת קיץ 2014 – "מרחבים יהודיים מודרניים: מגטו ונציה ועד זמננו"
  הגלובליזציה בימינו מציבה בקדמת הבמה את היחסים בין זהות ומיקום מרחבי; היא מדגישה נאמנויות טרנס-לאומיות ומצטלבות המשפיעות על היבטים מרכזיים בזהות היהודית – היבטים שכמה כותבים וחוקרים עכשוויים כבר החלו לבחון ולפתח. גטו ונציה מעורר מגוון שאלות בדבר "מרחבים יהודיים מודרניים" שמילאו תפקידים מרכזיים בתרבות היהודית והאירופית מאז בידודם של היהודים בגטו עם הקמתו בשנת 1516. ההיסטוריה של הגטו, דימויו והתהודות הסמליות שלו הולידו מודלים שונים העומדים ברקע של כמה "מרחבים יהודיים מודרניים", שאליהם הרבו היהודים לחזור ברגעי ייאוש היסטוריים.

  חקר המרחבים היהודיים המודרניים מעלה מגוון רחב של שאלות, למשל:

  1. האם קיימות מערכות של תנאים הכרחיים ומספיקים המכוננים מרחבים יהודיים מודרניים פרדיגמטיים?

  2. מה משמעותם של מרחבים יהודיים מודרניים למי שחי בתוכם או למי שנמצא מחוץ להם?

  3. האם החיים המתקיימים ב"מרחב יהודי" נתון הם יהודיים מעצם הגדרתם – גם ללא יהודים? מה משתמע למשל מהאמירה שכל תושב ניו יורק הוא "קצת יהודי"?

  4 . אילו תפקידים ממלא הכוח הפוליטי, החברתי והתרבותי בתוך מרחבים יהודיים מודרניים אלה?

  5. כיצד השפיעה ומשפיעה מדינת ישראל על הגדרות בנות זמננו של העם יהודי?

  6. אילו תפקידים ממלאות תרבויות המיעוטים במרחבים יהודיים מודרניים?