הפורום הירושלמי לארגוני התחדשות יהודית

שנות פעילות: 2012 - 2014

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

הארגונים המשתתפים:

ארץ אחרת; בית מדרש אלול; בית הספר לרבנות של התנועה הרפורמית; בית הספר לרבנות של התנועה הקונסרווטיבית; בית מדרש ההמשך של בוגרי עין פרת; גשר; הישיבה החילונית; הישיבה השוויונית תלפיות; המליץ; יהלו"ם; יסודות; מכון עתים; ממזרח שמש; מינהל גינות העיר; מעגלי צדק; נאמני תורה ועבודה; קהילות שרות; קולך; תמורה; תנועת ירושלמים 

ירושלים מתמודדת בשנים האחרונות עם מגמות של הקצנה דתית ועם תופעות שונות בעלות אופי אנטי-ליברלי. במקביל, העיר מתברכת בפעילות עשירה של ארגונים חברתיים רבים שהחלו בה את דרכם ועדיין פועלים בה, העוסקים ב"התחדשות יהודית" והפועלים לכינון דיאלוג עמוק ויסודי עם מגוון הקהילות והזרמים היהודיים בארץ ובעולם. כך משמשת העיר זה שני עשורים כר פורה ליזמות תרבותית, חברתית ויהודית, ולארגונים רבים גדולים וקטנים. 

עד כה פעלו מרבית הארגונים בנפרד זה מזה. הפורום הירושלמי לארגוני התחדשות יהודית הוקם במטרה ליצור מרחב פעולה משותף לארגונים ירושלמיים בעלי תפיסת עולם משותפת ואמירה יהודית פלורליסטית. 

מטרות הפורום:

א. להעצים את הקול היהודי ה"אחר" ואת העשייה היהודית הפלורליסטית העשירה בירושלים.

ב. ליצור שיח ציבורי פתוח ומשתף המקבל את השראתו מן התרבות היהודית ומיצירה עכשווית.

ג. לקדם ערכים של סולידריות ודמוקרטיה ולהעצים מעורבות חברתית ועשייה תרבותית.

ד. להשפיע על מקבלי ההחלטות לתמוך בפעילויות מגוונות בתחום התרבות היהודית בעיר.