תנועת המוסר היהודית: תיאוריה, פרקטיקה והקשרים עכשוויים

שנות פעילות: 2011 - 2018

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

בנימין בראון, שלמה ברין, אוריאל ברק, גרשון גרינברג, אליעזר הופמן, יאיר הלוי, רוני וינשטיין, חיים וקסמן, בצלאל כהן, עמירה ליוור, מאיר פייבלזון, רפאל פראנק, תמר רוס, אליעזר שטיינברגר, ישעיהו שטיינברגר, שאול שטמפפר

קבוצת המחקר מורכבת מחוקרים בעלי שם מתחומי מדעי היהדות ומדעי החברה, וכן מרבנים ויוצאי ישיבות העוסקים במעשה החינוכי בפועל. הקבוצה עוסקת בהקשרים עכשוויים של תנועת המוסר היהודית שנוסדה במזרח אירופה במחצית המאה התשע-עשרה בידי ר' ישראל סלנטר, ודנה בהיבטים הרעיוניים והחינוכיים שלה מפרספקטיבות עכשוויות. תנועת המוסר העניקה פרשנות ייחודית למקרא, לתלמוד ולפילוסופיה היהודית, ועיצבה פרוגרמה חינוכית מעשית חדשנית, שהתמסדה בחברה היהודית המסורתית במזרח אירופה אך טרם נחקרה עד כה. הקבוצה דנה בשאלות היסוד שהניחה תנועת המוסר לפתחה של המחשבה היהודית, בשיטת החינוך שהנהיגה במוסדותיה, בשינויים שעברו על התנועה במהלך המאה העשרים ובדרכי התמודדותה עם השאלות הגדולות של יהדות זמננו: לאום ולאומיות, דת ומודרנה.