ההלכה כהתרחשות – מגמות חדשות בחקר הפילוסופיה של ההלכה

שנות פעילות: 2009

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

יקיר אנגלנדר, מאיר בן שחר, איריס בראון, בנימין בראון, אלי חדד, יונתן כהן, דוד לוין, נסים ליאון, יאיר ליפשיץ, שרון לשם זינגר, יאיר פורסטנברג, אריאל פיקאר, תמר רוס, יובל ריבלין, אלי שיינפלד, יוסף שרביט

כל תרבות, ובוודאי תרבות דתית, מכילה מרכיבים תיאורטיים ומרכיבים מעשיים (פרקסיס). מרכיבים אלה מקיימים ביניהם זיקה הדדית: התיאוריה היא התשתית לעיצוב הפרקסיס, והפרקסיס הוא המצע שעליו מתפתחת התיאוריה. ההלכה היהודית היא מערכת משפטית אך היא גם התרחשות ופרקטיקה (חברתית, חינוכית, פסיכולוגית ועוד) אשר חובה עלינו לבחנן מן הבחינה הפילוסופית. 

על רקע זה הוקמה קבוצת מחקר המורכבת מחוקרים מהדיסציפלינות סוציולוגיה, פסיכולוגיה, אנתרופולוגיה, חינוך ופילוסופיה, במטרה להבין לעומקה את "ההלכה כהתרחשות". מפגשי הקבוצה הניבו דיון פורה ביותר, והקבוצה יצרה המשגה חדשה וכוננה אופק הגותי חדש בתחום הפילוסופיה של ההלכה. פרותיה המחקריים של הקבוצה הוצגו בכנס בין-לאומי בן יומיים "הלכה כהתרחשות: הכנס הבין-לאומי הרביעי לפילוסופיה של ההלכה". המאמרים עתידים להתפרסם בקובץ האקדמי הרביעי בנושא ההלכה כהתרחשות בסדרת פילוסופיה של ההלכה.