הזהות הלאומית בזמננו: היבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים

שנות פעילות: 2002

סטטוס:

לא פעילה

ישראל עדיין רחוקה מאוד מהגשמת יעדיה הלאומיים ומגיבוש זהותה כמדינת לאום יהודית-דמוקרטית. הנסיגה מן הלאומיות כאידיאולוגיה המעצבת מדיניות פנים ומדיניות חוץ ודעיכת הרגש הלאומי כגורם המלכד את העם שהמדינה קמה למענו מאיימות על המשך התפתחותה ואף על עצם קיומה של מדינת ישראל. על רקע זה הוקם הפרויקט במטרה להציב את נושא הלאומיות על סדר יומן של האליטות הפוליטית, החברתית והתרבותית בישראל, להציג את הרקע לבעיה ולהבהיר את המושגים הקשורים בה, ובעיקר להעלות את השאלות שפתרונן שנוי במחלוקת לדיון מחודש, מתוך הבלטת חשיבותן מנקודת הראות של השקפת עולם לאומית. 

כנס חוקרים והוגים התקיים במטרה לבחון בחינה מחודשת, ומתוך דיסציפלינות שונות, את שאלת הזהות הלאומית בזמננו. מחקרי הפרויקט קובצו לספר לאום מלאום: עיונים בשאלות של זהות יהודית, עם ולאומיות בעריכתם של נפתלי רוטנברג ואליעזר שביד, בהוצאת מכון ון ליר בירושלים. 

קבצים מצורפים: