החברה החרדית בישראל

שנות פעילות: 2007 - 2008

סטטוס:

לא פעילה

בשנת פעילותה הראשונה התמקדה קבוצת המחקר בנושא "הנהגה, מנהיגות וסמכות בחברה החרדית בישראל". בשנה זו חקרו חברי הקבוצה היבטים שונים של המנהיגות בחברה החרדית בישראל, וכן בחנו כמה ממקורות הסמכות שהתפתחו בחברה זו ואת מידת יחסם עם ההנהגה הדתית הממסדית הרשמית. בשנת פעילותה השנייה התמקדה הקבוצה בנושא "מדע וטכנולוגיה בחברה החרדית", ובחנה את עמדתה של החברה החרדית על שלל קבוצותיה כלפי המדע והטכנולוגיה במובנם הרחב, את השימושים המגוונים שהיא עושה בהם ואת יחסיה עם אנשי מקצוע בתחומים אלה. התמקדות מחקרית זו חשפה פרק מאלף וייחודי בכל הקשור לטיב מאבקה של החברה החרדית במודרנה ולגבולותיו, והאירה את יחסיהם של החרדים עם המודרנה ועם הטכנולוגיה ואת הפערים בין הרבדים הרטוריים שלהם לבין גילוייהם המורכבים בחיי היומיום. 

פרות עבודת הקבוצה הוצגו בכנס בנושא "חרדים וחרדיוּת בישראל על פרשת דרכים?". 

בעקבות הפעילות ראה אור קובץ המאמרים מנהיגות וסמכות בחברה החרדית בישראל: אתגרים וחלופות