החברה החרדית-לאומית ותפיסת המודרנה ופוסט-מודרנה בחברה המערבית

שנות פעילות: 2007

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

חן ברם, הווי דיטשר, אביעד הכהן, חגית הכהן-וולף, שמואל ויגודה, חיים וקסמן, שרינה חן, אשר כהן, ברוך כהנא, יונת למברגר, מאיר מוניץ, יהודה מירסקי , יצחק נריה, אריאל פיקאר, יוכי פישר, שרגא פישרמן, טוביה פרי, מנחם פרידמן

במהלך שלושים השנים האחרונות צמחה בנוף החברתי של מדינת ישראל קבוצה ייחודית המכונה "חרדית-לאומית". על אף שפע הספרות והמחקר העוסקים בצדדים השונים של הציונות הדתית, הרי כמעט אין מחקר שיטתי על יחסו של הציבור החרדי-לאומי לתרבות המערבית.

כדי למלא חוסר זה הוקמה קבוצה שמטרתה ביצוע מחקר שיטתי מקיף ראשון מסוגו על יחסו של הציבור החרדי-לאומי לתרבות המערבית ‒ בין שעל התרחקותו מן התרבות הכללית כתהליך שהתרחש בד בבד עם ההקצנה הדתית והרדיקליזציה הלאומית ביחס לארץ ישראל, ועל תוצאות התהליך הזה והשפעתו על החינוך הדתי-לאומי והחרדי-לאומי לכל רבדיו, ובין שעל רצונם של מנהיגים בעולם החרדי-לאומי לשוב ולהתוודע אל התרבות הכללית ‒ אם בתור כלי חינוכי ואם מתוך הכרה בערכה.