המוות והפילוסופיה של ההלכה

שנות פעילות: 2010

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

אריה אדרעי, יעקב בלידשטיין, אבריאל בר-לבב, בני גזונדהייט, שי ווזנר, מיכאל ויגודה, שמואל ויגודה, יהודה מירסקי, יוחנן סילמן, יהוידע עמיר, חנה פרידמן, ביטי רואי, ניסן רובין, שלום רוזנברג, אבינועם רוזנק, יעקב שפירא

הרתיעה מן המוות היא אחד המפתחות להבנת העיסוק הפילוסופי כולו ומחשבת האדם על שלל מרכיביה, והיא יסוד עמוק בעיצוב הדתות. הכתיבה על המוות בספרות היהודית ובהלכה ענפה ורבגונית ביותר, אך היא עוסקת בעיקר בענייני דיני קבורה, אבלות, היחס לגופה, קביעת רגע המוות ועוד. ואולם בתחום הפילוסופיה של ההלכה לא נעשה עד כה דבר בנושא זה. קבוצת מחקר זו הוקמה מתוך הכרה בחשיבות הגדולה של דיון מחקרי שיתחקה אחר התשתית המעצבת את החשיבה ההלכתית בזיקה למושג המוות. הקבוצה עסקה במחקר ראשון מסוגו על המוות והפילוסופיה של ההלכה, ומחקר זה עתיד ליצור דיון פילוסופי בהלכה, הן בדינים העוסקים במוות באופן ישיר הן בספרות ההלכה בכלל. 

תוצרי עבודת הקבוצה יוצגו, לצד מחקרים חדשים בנושא, במסגרת כנס בינלאומי שיתקיים בדצמבר 2013. פרות הכנס והקבוצה יכונסו לקובץ מאמרים, שיראה אור בסדרת הספרים פילוסופיה של ההלכה.