העברית כשפת תרבות

שנות פעילות: 2008

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

רחל אליאור, יותם בנזימן, משה בר-אשר, אסף ברטוב, דלית ברמן-אסולין, רונית גדיש, אביעד הכהן, גיל הראבן, רועי חן, ברברה מאייר, יורם מלצר, אליעזר מלכיאל, עאדל מנאע, רונן סוניס, יוסף עופר, יהוידע עמיר, חמוטל צמיר, פטר קריקסונוב, רוביק רוזנטל, צרויה שלו

שישים שנותיה של מדינת ישראל ביססו את מעמד העברית כשפתה של התרבות היהודית. ואולם, היעדר רהיטות דיבור של אנשי ציבור בישראל, הישגיהם הנמוכים של תלמידים בתנ"ך ובהבנת הנקרא, חדירת ביטויים זרים וצורות דקדוקיות שאינן עבריות אל השפה, הכתיבה הרזה שאיננה נשענת על שפת המקורות – כל אלו עשויים להעיד שתחייתה של העברית נבלמת. קבוצת המחקר בחנה לעומק את מעמדה של העברית כשפת תרבות, ואת זיקותיה של הסוגיה למגוון תחומים: חינוך, סוציולוגיה, חקר הלשון, היסטוריה, מחשבת ישראל, פילוסופיה ועוד. פרות עבודת המחקר של הקבוצה הוצגו בכנס שהתקיים במכון ון ליר בירושלים. מאמריהם של משתתפי קבוצת המחקר ומרצי הכנס נקבצו לקובץ מאמרים אשר יתפרסם בקרוב.