זהות והזדהות יהודית בת זמננו: הגדרות, מדדים אמפיריים והשוואות בינלאומיות

שנות פעילות: 2008

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

אליעזר בן-רפאל, סרג'ו דלה-פרגולה, גבריאל הורנצ'יק, שמואל היילמן, חגית הכהן-וולף, חיים וקסמן, צבי זוהר , זאב חנין, אשר כהן, שלומית לוי, עזרא קופולוביץ, עוזי רבהון, נפתלי רוטנברג, מישל שיין, דניס שרביט, דפנה שרייבר

קבוצת מחקר זו, בהשתתפות חוקרים מתחומים מגוונים, לרבות דמוגרפיה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, חינוך ומחשבת ישראל, ביקשה לבחון הגדרות ומשתנים המתאימים לקהילות יהודיות בעולם והמאפשרים השוואה ביניהן, על מנת שאלה יוכלו לשמש בסיס מוסכם ואחיד לבחינת אופי ההזדהות היהודית ועוצמתה, ויהפכו לכלי נפוץ ושימושי במחקר העתידי בנושא. דיוני הקבוצה התאפיינו ביצירת מסגרת מחקרית הנשענת על שלושה יסודות עיקריים: שימוש בתיאוריות וגישות כלליות על זהות והזדהות אתנו-דתית בימינו, התאמתן למציאות הקיום הייחודי היהודי הכללי, ורלוונטיות מרבית לכלל הקהילות היהודיות.