היהדות הקונסרבטיבית: הלכה, תרבות וסוציולוגיה

שנות פעילות: 2008

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

חנן אלכסנדר, יקיר אנגלנדר, ארי אקרמן, יעקב אריאל, דבי בביס, חנוך בן פזי, רחל גורדין, אביעד הכהן, קובי כהן-הטב, מיכל מושקט-ברקן, אילנה סטוקמן, אברהם סלייטר, אריאל פיקאר, אדם פרזיגר, עוזי רבהון

התנועה הקונסרבטיבית – אחת משלוש התנועות הגדולות בעולם היהודי – נתונה כיום באחת משעותיה המכריעות. המתח שנוצר בתוכה מבטא את המעבר התרבותי של המחשבה הדתית אל השיח של המאה העשרים ואחת. יסודות המחלוקת המפלגת את התנועה קשורים בעיקר (אך לא רק) למאבקים על מעמד האישה בתנועה הקונסרבטיבית, על הסמכת רבנים ורבניות הומואים ולסביות ועל סוגיית השאתם של זוגות הומו-לסביים. 

קבוצת המחקר על היהדות הקונסרבטיבית חקרה לראשונה את לבטיה של התנועה הקונסרבטיבית בהקשרים תרבותיים, הלכתיים, חינוכיים ומגדריים, את קשייה החברתיים ואת זיקתה למדינת ישראל ולתפוצות, באמצעות מיפוי מצב התנועה בזמננו וסרטוט קווי המתאר שלה. תמונה עדכנית זו נעדרה משדה המחקר עד להקמת הקבוצה ועל כן הייתה בגדר חידוש מחקרי ותרבותי. 

מחקרי הקבוצה הוצגו יחד עם מחקרים חשובים אחרים בכנס הבין-לאומי על היהדות הקונסרבטיבית "הלכה, תרבות וסוציולוגיה". 
קובץ מאמרים מפרות הכנס צפוי לצאת לאור בקרוב.
קבצים מצורפים: