היהדות הרפורמית: סוציולוגיה, חינוך ותיאולוגיה

שנות פעילות: 2006

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

ארי אקרמן, שי ווזנר, יונתן כהן, מיכאל מאיר, מיכל מושקט-ברקן, רון מרגולין, דליה מרקס, מייק ניצן, רונית עירשי, יהוידע עמיר, אריאל פיקאר, חיים ריכניצר, רחל שבת, עופר שיף

במהלך המאה העשרים הפכה התנועה הרפורמית לזרם הגדול ביותר ביהדות ארצות הברית ונוספו לה שלוחות בישראל ובעולם. גידול זה בכוחה התרחש אגב שינויים עמוקים בזהותן, באורחותיהן ובעקרונותיהן של קבוצות נרחבות ביהדות הרפורמית ועל רקע יצירה דתית ותרבותית מקיפה שהובילו רבנים ואנשי רוח בתנועה. 

על אף היקפה הנרחב של הרפורמה, ובכלל זאת השינויים המרתקים שהביאה והיצירה החשובה המתרחשת במסגרתה, רק מחקרים אקדמיים מעטים הוקדשו לתנועה זו. כדי למלא חסך זה וכדי לקדם את המחקר הביקורתי על העם היהודי בזמננו הוקמה קבוצת מחקר בין-לאומית אשר השתמשה בכלים סוציולוגיים, תיאולוגיים, היסטוריים וחינוכיים – לצורך ביצוע מחקרים חדשניים ומעמיקים על היהדות הרפורמית בזמננו ועל התהליכים המתרחשים בתוכה. 

פרות עבודתם של חברי הקבוצה וכן מחקרים חדשים של חוקרים בעלי שם מן הארץ ומחו"ל הוצגו במסגרת הכנס הבין-לאומי על היהדות הרפורמית: "סוציולוגיה, חינוך ותיאולוגיה", שהתקיים בדצמבר 2007.

קובץ מאמרים בנושא, בעריכת ד"ר אבינועם רוזנק, עתיד לצאת לאור בקרוב.
 
 
קבצים מצורפים: