חילון והדתה

שנות פעילות: 2006 - 2008

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

אווה אילוז, פיני איפרגן, נלי אליאס, מוטי אלמוז, מאיר אקשטיין, מיכל ארבל, נחמן בן-יהודה, גיא בן פורת, יותם בנזימן, שרית ברזילאי, אבריאל בר-לבב, דוד גורביץ', אדם דנאל, מיכאל הד, רחל ורצברגר, ד"ר ראיף זרייק, ירון יבלברג, טל כוכבי, יוליה לרנר, גבריאל מוצקין, איתן מלכיאור, הגר סלומון, שרגא פישרמן, שלומי פרלמוטר, יערה ענבר, אדם קלין-אורון, מיכל קרבאל-טובי, מיכאיל קרייני, סווטה רוברמן, נפתלי רוטנברג, יעל שנקר, אסף שרון

המושגים וההגדרות של "דתיות" ו"חילוניות" בחברה הישראלית עברו בשנים האחרונות תמורות רבות. החלוקה הדיכוטומית לשני מחנות מנוגדים: דתיים וחילונים – שעל פיה אפשר לנסח אמירות מהותניות על "דתיות" ועל "חילוניות" – הולכת ומתפוררת. את מקומה תופסת השקפה מורכבת שלפיה תהליכי חילון והדתה אינם מוציאים זה את זה ואינם בנויים על שלילה הדדית. תחת זאת הם נבנים ונוצרים בתוך הקשרים ממשיים: היסטוריים, חברתיים ופסיכולוגיים, והתגבשותם מלווה במשא ומתן מתמשך ורצוף עם מרכיבים שונים בתוך הזהות האישית ובתוך הזהות החברתית. קבוצת המחקר על החילון בחנה את ההבניה, את המשמעויות ואת הפרקטיקות של תופעות החילון וההדתה בימינו. בחינה זו נעשתה מתוך עיון תיאורטי-מושגי ופילוסופי-היסטורי, ובה בעת מתוך דיון בעל אופי אמפירי ומעשי. 

קובץ מאמרים פרי עבודת הקבוצה יראה אור בקרוב.