ממשל ומשילות בעם היהודי

שנות פעילות: 2004

סטטוס:

לא פעילה

פרויקט מחקרי זה התמקד בשאלות: מהו מצבו של העם היהודי בכלל ושל יחסי ישראל והתפוצה בפרט? מי קובע מדיניות בעם היהודי – כיום ובעבר? מי משפיע על המדיניות, אם ישנה? הצורך לעסוק בסוגיות אלה נובע מן העובדה שתמורות בנושא זה חלו, ועדיין חלות, והן מחייבות לבחון, למפות ולהעריך מחדש את העוצמה, את מידת ההשפעה ואת אופני הפעולה של מגוון גופים וגורמים בעם היהודי, ובעיקר בישראל. כמו כן יש לעמוד על יכולתם של גורמים אלה לקבוע מדיניות וליישמה. על בסיס מחקר הקבוצה פורסם הספר מי מנהיג? על יחסי ישראל והתפוצה היהודית.