הפרטת עיצוב המדיניות: האם חברות הייעוץ האסטרטגי מעצבות את חיינו?

יום שני 14/05/12, 15:45 עד 18:30

הכנס בשיתוף המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים ומגזין "ארץ אחרת". 

 
בשנים האחרונות מתבצעת העברה של תהליכי התכנון והעיצוב של מדיניות מהמדינה אל גורמים פרטיים. כך למשל, בשנת 2006 שכר משרד הבריאות את שירותיה של חברת הייעוץ פארטו כדי להעריך את עלות האשפוז של קשישים במוסדות סיעודיים; בשנת 2008 שכר משרד הביטחון את שירותיה של חברת הייעוץ הבינלאומית מקינזי לשם קבלת ייעוץ וסיוע במימוש תוכניות ההתייעלות בצה"ל ובמשרד הביטחון; וביולי 2011 הודיעה ממשלת ישראל כי התאגיד הבינלאומי ראנד זכה במכרז לגיבוש אסטרטגיה כלכלית-חברתית למדינת ישראל. העברה של תהליכי התכנון והעיצוב של מדיניות מהמדינה אל חברות ייעוץ פרטיות מקשה על השירות הציבורי להתוות מדיניות ולפקח עליה. אין פסול בכך שהממשלה נעזרת במומחים כל עוד אינה מפריטה את עיצוב המדיניות ואינה מוציאה מידיה את הליבה של תחומי אחריותה ושל תפקידיה. על מי מוטלת האחריות לעיצוב המדיניות במשטר דמוקרטי? מהן ההשלכות של הפרטת הייעוץ האסטרטגי, ומהי העלות הממשית של הוצאת תפקיד זה ממשרדי הממשלה? מהי הדרך החכמה להיעזר בגורמי חוץ? האם יש מודל מועדף למעורבות של גופים פרטיים בתהליכי עיצוב מדיניות? שאלות אלו ואחרות יידונו בכנס.