הקצאת מקורות במערכת הבריאות: הוספת משתנים חברתיים-כלכליים לנוסחת הקפיטציה בישראל

יום שני 23/04/12, 09:00 עד 13:00

יום העיון יוקדש לאחת הסוגיות המרכזיות העומדות על סדר היום של קובעי מדיניות הבריאות בישראל. הוא עוסק בשאלה אם נחוץ להוסיף משתנים חברתיים-כלכליים לנוסחת הקפיטציה שעל פיה מקצים את המקורות למימון סל הבריאות ומחלקים אותם בין קופות החולים, וזאת במטרה לצמצם פערים בזמינות שירותי הבריאות ובנגישותם להם. בפתח הדיון יוצגו ממצאיו של מחקר חדש שנעשה במסגרת התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים על ידי קבוצת חוקרים, ובהמשכו יתקיים רב-שיח שבו ישתתפו נושאי תפקידים בכירים במערכת הבריאות ומומחים מהאקדמיה. 

 
יום העיון נערך בשיתוף המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות.

מושבים