לקראת מחשבה פוליטית מקומית

שנות פעילות: 2010 - 2011

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

מירב אמיר, הלל בן ששון, עמוס גולדברג, אלון הראל, ינון ויגודה, דרור ינון, גל כץ, נועה לימונה, ישי לנדא, לוי ספקטר, אבנר ענבר, עדי ערמון, יואב קני, ישי רוזן-צבי, אסף שרון 

מרגע לידתה היתה הפילוסופיה הפוליטית קשורה בטבורה למשברים הפוליטיים של זמנה. מן ההיסטוריה אנו למדים, ראשית, שמשברים פוליטיים מולידים תמורות ומהפכות במחשבה הפוליטית; ושנית, שכאשר התיאוריה נחשבת לאחד הגורמים שמחוללים או מחריפים את המשבר – הצורך בשינוי פרדיגמה מודגש ביתר שאת. קשה שלא לראות במצב הפוליטי בישראל משבר, אך כיצד משתקפת עובדה זו מבחינה תיאורטית-פוליטית? 

 

ההיפותזה שנעלה לדיון היא שלמצב הפוליטי בישראל מאפיינים ייחודיים שמקשים להבינו בעזרת המושגים התיאורטיים הפוליטיים הקיימים. על כן, להיעדרה של מחשבה פוליטית מקומית ייחודית עשויות להיות השלכות על האופן שבו אנו תופסים את מאפייני המשבר ואת האפשרויות לפתרונו. אפשר שמחויבויות תיאורטיות שהתעצבו מעבר לים מגבילות את הדמיון הפוליטי שלנו ובכך מצמצמות את אפשרויות הפעולה הפתוחות לפנינו. 
 
בין השאלות שנעלה לדיון: האם הקטגוריות והמושגים הפוליטיים שמספקת לנו המסורת הפוליטית המערבית לגווניה הולמים את המשבר המקומי? ואם לא, כיצד תיראה מחשבה פוליטית אנדמית, שתצמח מתוך המשבר הפוליטי הייחודי, ותייחד את עצמה בראש ובראשונה להמשגתו, להבנתו ולפתרונו? מה עשויה להיות התרומה של מחשבה פוליטית מקומית לשיח הפוליטי בעולם?