זמן קוסמולוגי וזמן תודעתי

שנות פעילות: 2010 - 2011

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

רועי אופנהיים, ד"ר מיכאל אפל, תמר ברבר, פרופ' ליאון דעואל, שי זקס, ד"ר מאיר חמו, ולדימיר טולבייב, עמרם טרופר, יחיאל כהן, דרור ינון, ד"ר אמירה ליוור, לואי פולב, אלי פיטקובסקי, פרופ' בני שנון 

בתקופתנו אנו עדים לפיצול הולך וגובר בין הדיונים במושג הזמן. בפסיכולוגיה, בהיסטוריה, בפיזיקה ובפילוסופיה מתקיימים דיונים מרתקים בזמן אך כמעט אין קשר ביניהם. המחקר בכל אחת מן הזירות הללו מתנהל על פי רוב מתוך הפרספקטיבה הצרה של הסוגיה העומדת על הפרק, ואינו מתייחס לדיונים המקבילים בדיסציפלינות אחרות. מטרת קבוצת המחקר להפגיש בין הדיונים השונים, ולבחון את השלכותיו של מפגש זה על מדעי האדם. 

 

נרצה לברר, למשל, מהן ההשפעות האפשריות של הדיונים במושג הזמן שמתקיימים בתחום הפיזיקה על הבנת תודעת הזמן. האם יש מקום להבחנה החדה בין עבר לעתיד גם בהיעדר תודעה אנושית? ואם לא, מהן השלכות המסקנה הזאת על הבנת תודעת הזמן? האם תודעת הזמן כבולה להבחנה בין עבר חסום לבין עתיד פתוח? ואם לא, האם תפיסה של עבר פתוח אינה מוליכה לרלטיביזם של העבר (המתבטא בסברה "לכל אחד יש נרטיב משלו על העבר")? שאלה פילוסופית אחרת היא האם אפשר לחקור את תודעת הזמן בנפרד מן הזמן הממשי או שאי-אפשר להפריד ביניהם?