הבניית זהות קולקטיבית

שנות פעילות: 1995 - 2010

סטטוס:

לא פעילה

על אודות

קבוצת החשיבה היא חלק מפרויקט מחקרי בינלאומי רחב, שכותרתו: Collective Identity, Public Sphere and Political Order. מטרת הקבוצה לתרום להבנת הטרנספורמציות העיקריות בתחומי הזהות הקולקטיבית והזירה הציבורית והפוליטית, מתוך פרספקטיבה היסטורית והשוואתית. 
 
בקבוצת החשיבה חברים חוקרים וסטודנטים לתארים מתקדמים מדיסציפלינות שונות של מדעי החברה והרוח, אשר תחום מחקרם נוגע לשאלות של זהות קולקטיבית ולתהליכי ההבניה של ספירה ציבורית, בהקשרים היסטוריים ותרבותיים שונים. במפגשי הקבוצה נוטלים חלק – אם באופן חד-פעמי ואם לאורך השנה כולה – גם אנשי מקצוע ואקדמיה, המוזמנים בהתאם לנושאים הנבחרים לדיון. 
 
פעילות 
הקבוצה נפגשה פעם בחודש במהלך השנה האקדמית במשך למעלה מעשור. בשנת הלימודים תשס"ט, לדוגמה, עסקה הקבוצה בחקר בינוי הזהויות הקולקטיביות בחברות היסטוריות, מודרניות ובנות זמננו, מתוך גישה אנליטית והשוואתית ומתוך הנחה כי בינוי זהויות קולקטיביות הוא רכיב מרכזי ואוטונומי בבינוי הסדר החברתי; הוא אינו רק תוצאה של יחסי כוח פוליטיים או כלכליים, או של המשכיות טבעית של מרכיבי זהות בסיסיים, מולדים כביכול. הקבוצה תבקש לבדוק כיצד משתלבים תהליכי בינוי הזהויות עם התהליכים הפוליטיים והכלליים: בתקופות שונות – בתקופת התרבויות הגדולות (axial civilizations), בתקופת מדינת הלאום המודרנית ובימינו; ובציוויליזציות שונות – בתרבויות המערביות, בתרבויות המזרח-הודיות, בסין, ביפן, באסלאם וביהדות. דגש מיוחד הושם בעבודת הקבוצה על בחינת השינויים בבינוי זהויות קולקטיביות בחברה היהודית והישראלית במהלך ההיסטוריה: החל בהיווצרותה של הציוויליזציה היהודית בימי בית שני ואילך, דרך התקופה המודרנית של בינוי זהויות בנוסח העידן המודרני – תהליכי חילון, בינוי אומה והומוגניזציה, וכלה בבינוי האופייני לזמננו, המושפע מתהליכי הגלובליזציה – כוחות הכלכלה, הגירה והיחלשות מדינת הלאום.