התשמע קולי?: ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית

התשמע קולי?: ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית
בעריכת 
יעל עצמון
מו"ל: 
מכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד
שפה: 
עברית
שנת הוצאה: 
2001
תיאור: 

"התשמע קולי?" קוראת רחל המשוררת. האם קולן של נשים ישראליות נשמע? 

הספר פורש לפנינו תמונה רחבה של ייצוגי נשים בתרבות הישראלית: בספרות, בטקסים דתיים, באירועים לאומיים, במדיה הטלוויזיונית ובהיסטוריוגרפיה של התנועה הציונית, ובוחן כיצד מיוצגות הנשים בזירות השונות. 

הספר פותח פתח רחב להתבוננות בבעיה של השמעת "קול נשי": האומנם קיים קול ייחודי לנשים? האם הוא מוּשתק ואינו מוצג במרחב הציבורי? האם הוא בעצם ריבוי של קולות המבטאים נשים מקבוצות חברתיות שונות: האם קיים קול "נשי מזרחי", קול "נשי אשכנזי"? 
הספר מחולק על פי נושאים לארבעה שערים: 
- נשים בתקופות מעצבות של הציונות 
- גוף האישה – ניכוס הגוף הנשי כרעיה ואם ויחסי גוף ותודעה 
- נשים בשיח הציבורי 
- נשים והתרבות ההגמונית הגברית כקבוצות מוצא שונות (מגדר ורב-תרבותיות) 
כותבות המאמרים משתייכות לתחומים דיסציפלינריים שונים במדעי הרוח והחברה: היסטוריה, ספרות, פילוסופיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. יחד הן מציגות בפני הקורא את הבעייתיות המורכבת של מציאות חיים נשית. 
מאמרי הספר הם פרי עבודת סדנה רב-תחומית שהתקיימה במכון ון ליר בירושלים. 
 
הפרסום אזל.