לאום מלאום: עיונים בשאלות של זהות לאומית, עם ולאומיות

לאום מלאום: עיונים בשאלות של זהות לאומית, עם ולאומיות
מחיר קטלוגי:
84.00 ₪
מחיר מכירה באתר:
59.00 ₪
בעריכת: 
אליעזר שביד
מו"ל: 
מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
שפה: 
עברית
שנת הוצאה: 
2008
תיאור: 

הספר לאום מלאום: עיונים בשאלות של זהות יהודית, עם ולאומיות נכתב מתוך הרגשת דחיפות להעלות את נושא הלאומיות — מהותה, בעיותיה ומעמדה במציאות זמננו — לדיון מחודש. ישראל עדיין רחוקה מאוד מהגשמת יעדיה הלאומיים ומגיבוש זהותה כמדינת לאום יהודית-דמוקרטית. נסיגה מן הלאומיות כאידיאולוגיה המעצבת מדיניות-פנים ומדיניות-חוץ ודעיכת הרגש הלאומי כגורם המלכד את העם שהמדינה קמה למענו — שתי אלו עדיין מאיימות על המשך התפתחותה ואף על עצם קיומה של מדינת ישראל. כמה ממאמרי הספר מתמודדים ישירות עם האידיאולוגיה האנטי-לאומית שהשתגרה בהיסטוריוגרפיה ובחשיבה החברתית והפוליטית הבתר-מודרנית. 

הספר שואף להציב את נושא הלאומיות בסדר היום של האליטות הפוליטיות, החברתיות והתרבותיות בישראל. הוא מבקש להציג את הרקע ולהבהיר את המושגים, ובעיקר להעלות את השאלות — שפתרונן שנוי במחלוקת — לדיון מחודש, ולהבליט את חשיבותן מנקודת הראות של השקפת עולם לאומית. הנושא מוצג לקוראים מזוויות הסתכלות מגוונות כדי להזין את השיח הציבורי ולהסיט אותו ממגמה של עימות וקיטוב למגמה של הידברות.