קריאות בנוף הישראלי

שנות פעילות: 2011 - 2014

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

ד"ר עמירם אורן, פרופ' טל אלון מוזס, אפרת גל נור, רלי דה פריס, ד"ר ענת זנגר, נעמה מישר, ד"ר ג'קי פלדמן, חנא פרח כפר ברעם, מיקי קרצמן, אילה רונאל, מוריאל רם, לירון שני

 

הנוף הישראלי טרם זכה לדיון הראוי לו, אף שהוא נוכח בחיינו באופן אימננטי, מעצב את החברה ואת התרבות הישראליות, משקף אותן ונושא משמעויות עמוקות – כלליות ואישיות. 

 

קבוצת מחקר בין-תחומית זו תבחן את עיצוב הנוף מן הבחינה האידיאולוגית, תמחיש כיצד הוא משמש לעיצובו של המרחב התודעתי והפיזי וכיצד הוא מבטא אותו ותבחן דרכו תהליכים אקטואליים – פוליטיים, תרבותיים וחברתיים. החקירה תעסוק הן בייצוגי הנוף, בקריאתו ובפרשנותו והן באופני ייצורו ובתהליכי תכנון ועיצוב אדריכליים. 

 

תוכנית העבודה 
הקבוצה מתוכננת לפעול במשך שלוש שנים. השנה הראשונה תיוחד לדיון ומחקר שיתבססו על לימוד משותף והצגת עבודות המחקר של המשתתפים. עבודות אלו ישמשו בסיס לסדנת מחקר בשנה השנייה ולפרסום אקדמי בשנה השלישית.