תורת הידיעה

שנות פעילות: 2012 - 2013

סטטוס:

לא פעילה

תורת הידיעה בת זמננו היא ניסיון למתן דין וחשבון שיטתי של ידיעה, העקרונות החלים עליה, והבנה של היחס בין ידיעה להצדקה, סברה, ראיות, אמת ורציונליות. העבודה התיאורטית נעשית באמצעות ניסויי מחשבה ואינטואיציה תיאורטית, לוגיקה (סטנדרטית ומודאלית), הסתברות והתייחסות למחקרים קודמים בנושא, אגב ניסיון לענות לאתגרים ספקניים, לפרדוקסים ולבעיות תיאורטיות אחרות.

 
לקבוצת מחקר זו שתי מטרות מרכזיות: לשמש בסיס רעיוני ונקודת מוקד לקידום המחקר האפיסטמולוגי בישראל; שנית, לקשור את המחקר בישראל לעבודה הנעשית בתחום זה ברחבי העולם (בעיקר במסורת הפילוסופית האנגלו-אמריקנית).
 
עיקר עבודתה של הקבוצה מוקדש לבדיקת מאמרים מקוריים שנכתבים בידי חבריה, ולהערות ולמשוב של חברי הקבוצה האחרים. בדיונים מוצגות גם עבודות של בכירי החוקרים האורחים מחו"ל. 
דיוני הקבוצה, שבה חברים בכירי החוקרים בתחום בישראל, מסייעים לשפר את איכות המחקר בתחום זה וגם יוצרים שיתופי פעולה מחקריים חדשים בין חבריה, שמאפשרים התוודעות מפורטת לעבודתם של חוקרים ישראלים בתחום האפיסטמולוגיה. במסגרת שיתוף פעולה עם תוכנית המחקר על "רציונליות מעשית ותיאורטית" במכון ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה העברית השתתפו בישיבות הקבוצה במכון ון ליר באופן קבוע גם חוקרים אורחים מחו"ל, בהם סטיוארט כהן מאוניברסיטת אריזונה, עפרה מגידור מאוניברסיטת אוקספורד וג'ניפר נאגל מאוניברסיטת טורונטו. קבוצת המחקר נעזרה רבות בניסיונו ובהדרכתו של אבישי מרגלית, המשמש יועץ אקדמי לקבוצה.