מפגשים בין האנתרופולוגיה להיסטוריה במחקר המרחב הישראלי-פלסטיני

שנות פעילות: 2011 - 2013

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

ספא אבורביעה, רמי אדוט, נעמה בן זאב, נאור בן יהוידע, שני בר און, יפעת גוטמן, דפנה הירש, מנאר חסן, בועז לב טוב, ראודה מורקוס-מח'ול, בני נוריאלי, רגב נתנזון, אריז' סבאע'-ח'ורי, יובל עברי, תום פסח, טלי פפרמן, סמדר שרון

על אודות 

בשלושת העשורים האחרונים חלה בין האנתרופולוגיה להיסטוריה התקרבות שמתבטאת בכמות הולכת וגדלה של עבודות המשתמשות במקביל בכלים מחקריים של שתי הדיסציפלינות. המפגש בין ההיסטוריה לאנתרופולוגיה עשוי לבוא לידי ביטוי בשימוש במתודות פרשניות מתחום האנתרופולוגיה לניתוח תופעות היסטוריות; בחקירת קהילות מסוימות שהתקיימו בעבר, ושבאמצעותן אפשר לבחון "שאלות גדולות" (כגון היחס בין מבנה חברתי לפעולה, טיבו של הכוח הפוליטי, דפוסים של יחסים חברתיים וכיוצא באלה); ובמחקר אנתרופולוגי המעמיד במרכזו תהליך שינוי היסטורי, או המבקש להבין תהליכים חברתיים המתרחשים בהווה דרך חקר שורשיהם ההיסטוריים. על אף התפתחות זו, המפגש בין האנתרופולוגיה להיסטוריה כמעט לא נתן את אותותיו בשדה האקדמי הישראלי. 
 
מטרת הקבוצה לפתח כלים למחקר ההיסטוריה החברתית, התרבותית והפוליטית של המרחב הישראלי-פלסטיני, הנשענים על נקודות המפגש שבין האנתרופולוגיה להיסטוריה. העמדה המחקרית שאנו מבקשים לפתח מקדמת הקשבה לסיפורי חיים, מתן תשומת לב לפרקטיקות יומיומיות וליחסים בין דמויות וקהילות, וניסיון לעמוד על האופנים השונים והמשתנים שבהם הן מבינות את המציאות ומייצרות אותה כחלק ממשא ומתן מתמשך המתנהל בינן לבין המדינה וסוכניה. באמצעות עמדה זו אנו מבקשים לנסח אלטרנטיבה ל"לאומיות המתודולוגית" הרווחת, ולתרום הן לפיתוח הכלים התיאורטיים והמתודולוגיים העומדים לרשותנו והן לדיון הציבורי.