משבר הלגיטימציה בדמוקרטיה ופוליטיקה של זהות בישראל

שנות פעילות: 2011 - 2013

סטטוס:

לא פעילה

בשנים האחרונות הולכת וגוברת ההכרה שמוסד מדינת הלאום הדמוקרטית נמצא במשבר לגיטימציה חריף. משבר זה מתבטא בחוסר אמון של האזרחים במוסדות המדינה השונים, ויותר מכל, בירידה מתמשכת, בכל רחבי העולם המערבי, בשיעורי ההשתתפות בבחירות דמוקרטיות.

 
קבוצת המחקר מתמודדת עם בעיה עמוקה זו של החברה בת זמננו. החלק הראשון של עבודת הקבוצה היה כרוך בניתוח נורמטיבי של המשבר ושל תיאוריות מתחרות לתיאוריית הדמוקרטיה הייצוגית, בעיקר הקוסמופוליטניות והדמוקרטיה הדליברטיבית (המתייעצת). בהמשך הוצע מטה-נרטיב שניתח את משבר הלגיטימציה של המודרניות המאוחרת לא כמשבר של רציונליות אלא כמשבר של השבת הקסם אל הפוליטי – כלומר, דעיכת האמון במדינת הלאום כשחקן המפתח וכקבוצת ההשתייכות העיקרית והמעבר לחלופות של קהילה גלובלית ותת-תרבויות מקומיות.
 
אחרי שביססה את המסגרת התיאורטית, המתמקדת במרכזיותה של פוליטיקת הזהות ככוח נגד לגיבוש מערכת אזרחית חלופית לפוליטיקה הלאומית, ממשיכה עתה הקבוצה לעסוק במקרי מבחן שיעידו על כוחה של תיאוריה זו. המקרה הראשון שנבחן הוא החברה האזרחית הערבית כחברה שנמצאת מחוץ לתהליך זה. אחר כך נבחן המקרה האירופי, ולבסוף – הזירה הישראלית. כאן נבחנו הרוחניות הדתית כתנועה חדשה ומתפתחת, קבוצות חרדיות, קבוצות מזרחיות דתיות, מפלגות ערביות ועולים ממדינות ברית המועצות לשעבר. כל אלה נותחו כמקרי מבחן המציגים את השתנות השיח הציבורי ואת המשמעויות החדשות הן של אופציית הזהות היהודית והן של אופציית הזהות הדמוקרטית כקריאת תיגר על הסדר הדמוקרטי הקיים.
 
באמצעות העיסוק באחת הסוגיות הסבוכות ביותר בתיאוריה ובמעשה בדמוקרטיה של זמננו, מתוך הדגשה מיוחדת של התהליכים המהירים הייחודיים לחברה הישראלית, מקווה הקבוצה לגבש גישה חדשה להבנת היסודות הדיסקורסיביים, הפוליטיים והחברתיים של דמוקרטיות לאומיות הלכה למעשה.