מדעי הרוח לאן?

שנות פעילות: 2012 - 2013

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

רבקה פלדחי, אוניברסיטת תל-אביב; רות כ"ץ האוניברסיטה העברית; רז חן מוריס, אוניברסיטת בר אילן; יוסף שוורץ, אוניברסיטת תל-אביב; חנן יורן, בן גוריון ומרכז מינרבה באוניברסיטת תל-אביב; נווה פרומר, NYU  ומרכז מינרבה באוניברסיטת תל-אביב; טלי פרסטאי, אוניברסיטת תל-אביב; דקלה ביטנר, אוניברסיטת תל-אביב; דןדן מטיוק, אוניברסיטת תל-אביב; דניאל דור, אוניברסיטת תל-אביב; אורי רוט לוי, אוניברסיטת תל-אביב; איתי שניר, אוניברסיטת תל-אביב; רפאל יוחא, אוניברסיטת תל-אביב; יעל עטיה, אוניברסיטת תל-אביב; שאול סתר, ברקלי, מרכז מינרבה באוניברסיטת תל-אביב; ורד מדר, האוניברסיטה העברית;  נעימה ברזל, אורנים; קטרין קוגמן אפל, אוניברסיטת בן גוריון; יצחק יאני נבו, אוניברסיטת בן גוריון; יעקב בן חיים, הטכניון; עבד כנענע, אוניברסיטת תל-אביב; שלומית רימון כנען, האוניברסיטה העברית; מיכאל רובק, האוניברסיטה העברית; אלה איילון, אוניברסיטת תל אביב; קארין נויברגר, האוניברסיטה העברית; לירן רזינסקי, אוניברסיטת בר אילן; נועם יורן, אוניברסיטת בן גוריון, מרכז מינרבה באוניברסיטת תל-אביב; יונתן דיין, האוניברסיטה העברית; שאול קציר, אוניברסיטת תל-אביב; דני שרירא, האוניברסיטה העברית; ראיף זרייק, מרכז מינרבה באוניברסיטת תל-אביב

על אודות

אנו תופסים את המשבר הנוכחי של מדעי הרוח בארץ ובעולם כבעל אופי כפול. מחד, נראה כי  הוא תוצאה של אקלים תרבותי וכלכלי התופס את מדעי הרוח כבלתי רלוונטים; מאידך, נראה כי מדעי הרוח עצמם איבדו את תחושת הרלוונטיות התרבותית שלהם, ובכך תרמו, באופן פרדוקסלי, למשבר שהם עצמם סובלים ממנו. אנו מבקשים לראות במשבר הנוכחי הזדמנות לחשיבה מחדש על מדעי הרוח, וביתר הרחבה, על ארגון הידע והחלוקות הדיסיפלינריות במבנה האקדמי המקובל, ועל מיקומן של דיסיפלינות אלו ביחס לזירות תרבות אחרות. 
המחקר יתבצע בשלושה ממדי זמן: ממד העבר, אשר יכלול מחקר גנאולוגי אודות התגבשות המבנה האוניברסיטאי, הפיכתם של מדעי הרוח לדיסיפלינות אקדמיות, והפרובלמטיקה שאפיינה אותם בתקופות שונות; ממד ההווה, אשר במרכזו ניתוח ביקורתי של התמורות הכלכליות, החברתיות והתרבותיות אשר הובילו למשבר הנוכחי של מדעי הרוח; וממד עתידי, במסגרתו נבקש לבחון אפשרויות לשינויים במבנה המוסדי של הידע ההומניסטי בפרט, ומבנה האוניברסיטה בכלל.
 
הפעילות
הפרוייקט הוא מיזם משותף של מרכז מינרבה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב, ושל המרכז לפילוסופיה והמרכז להיסטוריה של המדע באוניברסיטת פרנקפורט. הקבוצה הישראלית כוללת כ-30 חוקרים צעירים וותיקים ממגוון מוסדות אקדמיים ותחומי מחקר, לרבות מדעי הרוח, החברה, המדעים המדוייקים, וההנדסה. 
במהלך 2012 תכלול פעילות הקבוצה מפגשי מליאה חודשיים, אשר יוקדשו לבחינה של ציוני דרך היסטוריים במדעי הרוח, ושל דיונים עכשוויים בבעיות המתודולוגיות המאפיינות אותם. תוצרי הקבוצה יכללו הן תוצרים בפורמט אקדמי, והן ניירות עמדה והמלצות מדיניות. הקבוצה בארץ תפעל בתיאום עם זו בפרנקפורט, והן תקיימנה שתי סדנאות משותפות במהלך שנת הפעילות.
בשנים הבאות כוונתנו היא להרחיב את פעילות הקבוצה במספר מישורים. ראשית, בחינת הממשק שבין מדעי הרוח ודיסיפלינות אחרות, לרבות מדעי הטבע, ההנדסה, והכלכלה: נשאל מהן הבעיות של יחסי-גומלין אלה, והאם וכיצד מן הראוי לשנותם. שנית, בחינה של המקום או הפונקציה התרבותית הרחבה יותר של מדעי הרוח באתרים חוץ-אקדמיים, לרבות בית הספר, התקשורת, המוזיאון, וכדומה.