מדעי הרוח ומדע: מוח ותודעה

שנות פעילות: 2012 - 2013

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

ד"ר גל אסף, ד"ר ארז בראון, פרופ' עמוס ברדע, דניאל גטושקין, תמר גטר, ד"ר זאב דגני, ד"ר דניאל דור, ד"ר נגה דוכובני, שלמה דנציגר, ד"ר דורי דרידקמן, פרופ' מאיר חמו, ד"ר שרון חפץ, פרופ' אירון כהן, ד"ר ארנון לוי, פרופ' רון מאיר, פרופ' שמעון מרום, פרופ' אברהם ניצן, ד"ר שחף ניצן, פרופ' אלן ספולסקי, יוחאי עתריה, עידן פרומקין, ליאור פרלמן, יעקב פרשנוק, פרופ' מלכה רפפורט חובב

על אודות

בהרצאתו המפורסמת משנת 1959 טען  צ'רלס פרסי סנואו (Charles Percy Snow), פיזיקאי וסופר אנגלי ש"שתי התרבויות" –  זו של המדענים וזו של אנשי הרוח – התרחקו זו מזו באופן שהן
אינן יכולות למצוא מרחב משותף, ולו מצומצם, ולתקשר האחת עם השנייה. סנואו הציע לכונן "תרבות שלישית" שתהווה גשר ושתאפשר הזנה הדדית בין שתי התרבויות הללו.  במהלך העשורים שחלפו מאז הרצאה זו, אכן התהוותה "תרבות שלישית", ואולם לא בין המדענים לאנשי הרוח כי אם בין המדענים לבין הציבור הרחב למענו הם מתרגמים את ממצאיהם בכתיבה פופולארית. לאחרונה מתרבים הקולות לכינון "תרבות רביעית" שתנסה לחבר בין מחקר במדעי הרוח והאומנויות לבין המדע, ושנקודת המוצא שלה תהיה ההכרה בחשיבות המחקר הרב תחומי והדיאלוג בין שתי התרבויות הללו כך שיוכלו לתרום לקידומן. ואולם, עוד לפני הבניית  הדיאלוג, יש לשרטט את גבולותיו ומגבלותיו, כדי לכונן שיח אחראי – תיאורטי ופרקטי. סדנת המחקר בוחנת אפשרות להתהוותה של "תרבות רביעית" מסוג זה, תוך התמקדות בניסיון לניתוח רב תחומי של נושא-מבחן אחד המשלב היבטים של רוח ומדע ושניתן לתארו בכותרת הרחבה "מוח ותודעה". גישה חדשה זו תאפשר גם לשלב מושגים, תופעות ומתודולוגיות מתחומי מדעי הרוח השונים במחקר הרב-תחומי ולתרום לא רק לפוריות הדדית אלא גם לשילוב עתידי של חוקרים מתחום מדעי הרוח בתמונת המחקר הרב-תחומית.  הסדנה עוסקת בשאלה מרכזית: האם וכיצד מתאפשרת היווצרותן של חוויות סובייקטיביות על ידי התנאים האובייקטיבים במוח. שאלה זו נבדקת משני כיוונים בו זמנית: כיצד יכולים המדעים המדויקים ומדעי החיים, אם בכלל, לתרום להבנה טובה יותר של נפש האדם ותודעתו: מחשבות, תחושות ותשוקות; ולהיפך: כיצד הרוח והאומנויות יכולות לתרום להבנה טובה יותר של פעולת המוח האנושי.  
 
תוכנית העבודה
קבוצת המחקר כוללת חוקרים מתחום מדעי הרוח והאומנויות וחוקרים מתחומי המדעים המדויקים ומדעי החיים. בשלב ראשון, ממופים הצמתים המרכזיים שיש בהם כדי לאפיין, ולו באופן שילדי את החשיבה התיאורטית ואת תהליכי העבודה כפי שהם נעשים כיום בתחומים המדעיים השונים ביחס לסוגיה הנידונה. בשלב השני, נבחנות נקודות ההשקה בין תחומי המדעים השונים ביחס לשאלות המוח והתודעה, יחסי הגומלין האפשריים, גבולות ומגבלות הדיאלוג בין מדעי הרוח והמדעים האחרים וההשפעות ההדדיות. 
כל מפגש מתחלק לשניים: החלק הראשון כולל הרצאה של אחד/ת מחברי/ות הקבוצה הנוגעת לסוגיות של מוח ותודעה, ולאחר מכן מתקיים דיון סביב ההרצאה. החלק השני מוקדש לדיון חופשי סביב נושאים כגון: הבהרת והגדרת מושגים חופפים שנעשה בהם שימוש בתחומי מדעי הרוח, במדעים המדויקים ובמדעי הטבע על מנת ליצור שפה משותפת; השפעת התפתחות המוח האנושי וחקר המוח על החברה ועל התרבות, וכן בכיוון ההפוך: השפעת החברה והתרבות על המוח האנושי; השימוש לאורך ההיסטוריה במטאפורות הקשורות במוח ותודעה והשתנותן של המטאפורות; המעבר ממטאפורה, לבניית מודל ולתיאוריה. 
פעילות הקבוצה: 
5.2.2012

המעבר בין רעש לאינפורמציה באמנות, במדע ובאבולוציה

13.5.2012

השפה כטכנולוגיית תקשורת והאבולוציה שלה