האם שוויון מפריע לצמיחה? (1): על הקשר בין שוויון בהכנסות לצמיחה כלכלית