מגדר ופוליטיקה

שנות פעילות: 2010 - 2011

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

רונה ברייר-גארב, ד"ר ניצה ברקוביץ, עינת גדליה, פרופ' גליה גולן, חמוטל גילה, זהבה גלאון, ד"ר הנרייט דהאן-כלב, ד"ר שרית הלמן, פרופ' חנה הרצוג, פרופ' נעמי חזן, ד"ר צבי טריגר, ד"ר פני יובל, פרופ' עדנה לומסקי-פדר, עדי מורנו, ד"ר יואב מזא"ה, ד"ר גיא מירון, פרופ' סילביה פוגל-ביזאוי, פרופ' אורית קידר, ד"ר אורית קמיר, ד"ר אדריאנה קמפ, ד"ר רונית קרק, אורלי ראובני, מיכל רוזין, פרופ' מיכל שמיר, ד"ר אורנה ששון-לוי, נירית תושב-אייכנר

הקבוצה ביקשה לפתח חשיבה מחודשת בכל הנוגע לקשרים שבין פוליטיקה למגדר, כפי שנוסחו במסגרת המחשבה המדינית המודרנית, מתוך שאיפה לעודד סדר יום חדש למחקרים על מגדר ופוליטיקה בישראל. מפגשי הקבוצה הוקדשו לבחינה היסטורית ומושגית של חלק מהתיאוריות, המחקרים האמפיריים ושיטות המחקר שפותחו בשני העשורים האחרונים בעקבות פולמוסים מרכזיים על נושאים כגון מורשת הפמיניזם הליברלי והביקורת על שיח הזכויות הניאו-ליברלי; העדויות הסותרות על קיומו של פער מגדרי (gender gap) בכל הקשור לדפוסי השתתפות פוליטית של נשים וגברים; היעילות של הטמעת חשיבה מגדרית (gender mainstreaming) בקידום שוויון מגדרי; הביקורת הפמיניסטית בתחום היחסים הבין-לאומיים על מדיניות הביטחון הלאומי והמלחמה בטרור; בחינת יכולת ההשפעה של ארגוני נשים על פוליטיקה מדינתית בעידן הגלובליזציה; דרכי ההבניה של גבריות ונשיות בפוליטיקה פוסט-פמיניסטית.