אורנה יואלי-בנבנישתי

אורנה יואלי-בנבנישתי
תפקיד: 
עורכת משנה של כתב העת תיאוריה וביקורת
דואר אלקטרוני: 

בעלת תואר ראשון בהיסטוריה כללית מהאוניברסיטה העברית בירושלים ולמדה לימודי תואר שני ביהדות זמננו באוניברסיטה העברית. בעבר שימשה עורכת שותפה בכתב העת תכלת. עסקה בעריכת תוכן ובעריכת לשון של שורה של פרסומים אקדמיים במכון ון ליר בירושלים ומחוצה לו. בכתב העת תיאוריה וביקורת שימשה מזכירת המערכת ועורכת במדור הספרים, ומשנת 2013 היא עורכת המשנה של כתב העת.