פרופ' גיא בן-פורת

גיא בן-פורת
תפקיד: 
עמית מחקר
דואר אלקטרוני: 
תחומי עיסוק: 
מדיניות ציבורית ורב-תרבותיות, משטרה ומיעוטים, יחסי דת-מדינה ותהליכי חילון, גלובליזציה והשפעתה על תהליכי שלום

גיא בן-פורת הוא חבר סגל במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. עבודת הדוקטור שלו במחלקה למדע המדינה באוניברסיטת ג'ונס הופקינס עסקה בגלובליזציה ובהשפעתה על תהליכי שלום. המחקר השווה בין תהליכי השלום בישראל/פלסטין ובצפון אירלנד. בין השאר עסק המחקר בדרך שבה יצרה הגלובליזציה, מחד גיסא, תמריצים חדשים לסיום סכסוכים שהוגדרו בעבר "בלתי פתירים", ומאידך גיסא – את ההתנגדות לתהליכי השלום. המתח בין שני מגמות אלה מסביר את תנועות המטוטלת שבין התקדמות לבין נסיגה למעגלי אלימות. המשך של עבודת הדוקטור התפרסם בספר Global Liberalism, Local Populism: Peace and Conflict in Israel/Palestine and Northern Ireland (Syracuse University Press, 2006). מחקרו האחרון, העוסק בתהליכי חילון, מבקש לבחון כיצד משפיעים שינויים כלכליים ודמוגרפיים, הקשורים במידה רבה לתהליכי הגלובליזציה, על תפיסות זהות דתיות וחילוניות ועל מעמדה של הדת במדינה ובחברה. הספר המסכם את המחקר יצא לאור בשנת 2013 בהוצאת אוניברסיטת קיימברידג' וכותרתו Between State and Synagogue: The Secularization of Contemporary Israel. מחקרו הנוכחי עוסק ביחסים שבין משטרה למיעוטים ובשאלות שונות של שיטור במציאות רב-תרבותית. במסגרת עבודתו במכון ון ליר בירושלים ניהל עם פרופ' יוסי יונה וד"ר בשיר בשיר את קבוצת המחקר מדיניות ציבורית ורב-תרבותיות ולאחר מכן ניהל קבוצת מחקר שעסקה בדת, כלכלה וחילון. כעת הוא מנהל את קבוצת המחקר משטרה ושיטור.

פרסומים במכון