ד"ר הגר צמרת-קרצ'ר

הגר צמרת-קרצ'ר
תפקיד: 
חוקרת
דואר אלקטרוני: 

 

ד"ר הגר צמרת-קרצ'ר היא מנהלת תחום המחקר החברתי בחברת "מדגם SI". היא בעלת תואר שני בכלכלה ודוקטורט בסוציולוגיה, שניהם מאוניברסיטת תל-אביב. הגר עוסקת במחקר יישומי בנושא מדיניות כלכלית וחברתית. היא שימשה שנים רבות מנהלת המחקר ב"מרכז מאקרו לכלכלה מדינית", עבדה מול קובעי המדיניות בכנסת ובממשלה, וערכה מחקרים שונים בשילוב שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות. נושא הדוקטורט של הגר הוא השיח הפרופסיונלי על עוני בישראל, והוא עוסק בהתפתחות ובמשמעות של מדד העוני.

יחד עם צוות "שוות" פיתחה ד"ר צמרת-קרצ'ר את מדד מצב המגדר  מדד הבוחן אי-שוויון מגדרי בישראל, והיא תמשיך לעדכן ולפתח אותו בשנים הקרובות.

 

פרסומים במכון