פרופ' יגאל קוארט

יגאל קוארט
דואר אלקטרוני: 
תחומי עיסוק: 
אפיסטמולוגיה, סיבתיות, פסוקי אילו, ציון, סיבתיות מנטלית, פסוקי ייחוס

נושאי מחקרו של פרופ' קוארט היו פסוקי אילו, תיאוריית ציון, פסוקי ייחוס, כולל האבחנה דה-דיקטו/דה-רה, סיבתיות, סיבתיות מנטלית, ידיעה, ספקנות, והפרגמטיקה של הידיעה. הוא פיתח תיאוריות במונחי סיכוי של פסוקי אילו, סיבתיות וידיעה, תיאוריות המהוות בסיס ללוגיקה אינטנציונלית מאוחדת על בסיס סיכויי-הסתברותי. עבודותיו על סיבתיות ופסוקי אילו תואמות את האסטרטגיה הכללית של תפיסה כוללת של מטפיזיקה של עולם דטרמיניסטי. עבודותיו על תיאוריות ציון וידיעה מכוונות ליצירת בסיס פיזיקליסטי של שפה.