ד"ר יוכי פישר

יוכי פישר
תפקיד: 
עמיתת מחקר בכירה; ראשת תחום לימודים מתקדמים והמשנה לראש המכון
דואר אלקטרוני: 
תחומי עיסוק: 
דת וחילון בזמננו ובהקשר היסטורי והשוואתי, מתודולוגיה וחשיבה היסטורית, היסטוריה של מושגים, שאלות של עיצוב זהויות דתיות ופוליטיות והיסטוריה תרבותית של ראשית העת החדשה

ד"ר יוכי פישר היא עמיתת מחקר בכירה וראשת תחום הלימודים המתקדמים במכון ון ליר בירושלים. היא מלמדת היסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים ושימשה מרצה אורחת ב-Ruhr-Universität, בוכום (2008).
את עבודת הדוקטור שלה כתבה באוניברסיטה העברית בירושלים בתחום ההיסטוריה התרבותית והחברתית של ראשית העת החדשה. במהלך לימודיה זכתה במלגות ובפרסי הצטיינות רבים, וביניהם פרס ע"ש יעקב טלמון לתלמידי דוקטורט מצטיינים ומלגת ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים ע"ש נתן רוטנשטרייך.
תחומי העניין שלה כוללים דת וחילון בזמננו ובהקשר היסטורי והשוואתי, מתודולוגיה וחשיבה היסטורית, היסטוריה של מושגים, ותהליכי עיצוב זהויות סביב הים התיכון. מחקרה הנוכחי מציע מודלים רגישים תרבותית להתבוננות השוואתית בתהליכי חילון והדתה בחברות שונות.
במכון ון ליר בירושלים פישר מנהלת אקדמית משותפת של פרויקט בינלאומי בנושא "זהויות דתיות ופוליטיות באגן הים התיכון מאז 1492". הפרויקט, בשיתוף Berkely Center for Religion, Peace and World Affairs at Georgetown University, מבקש להמשיג את היחסים בין דת, לאום ומדינה באגן הים התיכון מראשית העת החדשה ועד ימינו ולחשוב עליהם מחדש. הוא בנוי מסדרה של סדנאות המתחקות אחרי השינויים של היחסים בין הנצרות המזרחית והקתולית, האסלאם והיהדות וביניהן לבין המדינות והחברות באזור.
פישר מנהלת אקדמית משותפת גם של פרויקט מחקר בינלאומי רב-שנתי חדש, "דילמות בהיסטוריה, בדמוקרטיה, בפיתוח ובחינוך באזורי עימות", הנערך בשיתוף פורום אירופה של אוניברסיטת סטנפורד (Europe Center at Stanford University's Freeman Spogli Institute for International Studies – FSI). כמו כן, היא מנהלת אקדמית של קבוצת מחקר בינלאומית שכותרתה: "דת וחילוניות בחברות שאינן מערביות: היבטים השוואתיים". פישר היא המנהלת האקדמית של המהלך הלאומי לקידום לימודי מדעי הרוח בחברה בישראל, מהלך שמטרתו לחולל שינוי במצב לימודי מדעי הרוח כדי לחזק את החברה בישראל ולמנוע את תהליך הדלדול, הרידוד והניוון של השיח בזירות החברתיות, הכלכליות, התרבותיות והפוליטיות.
במסגרת פרויקט אפיקי דעת פישר מרצה ומרכזת את האשכול ההיסטורי העוסק בלידתה של המודרנה.
בשנים 2007–2005 עמדה בראש קבוצת מחקר על שאלות ומושגים של חילוניות וזהות ישראלית ותהליכי חילון והדתה. תוצרי מחקרה של הקבוצה יראו אור בקובץ מחקרים בעריכתה, בשם: חילון וחילוניות בעידן הפוסט-חילוני: עיונים בינתחומיים. פישר היא גם חברת מערכת בכתב העת Journal of Levantine Studies.

פרסומים במכון