יונתן מזרחי

יונתן מזרחי
תפקיד: 
ראש משותף של ועדת ההיגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים
דואר אלקטרוני: 
תחומי עיסוק: 
הקשר שבין ארכיאולוגיה לסכסוך הפוליטי

יונתן מזרחי הוא בעל תואר שני בארכיאולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. משנת 1998 הוא ארכיאולוג פעיל בחפירות מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים, רשות העתיקות וארגונים אחרים. משנת 2005 הואה שותף בחפירות קהילתיות – פרויקטים של חפירה חינוכית-חברתית שנעשית בשיתוף הקהילה המקומית, בתחילה בשכונת עיר גנים בירושלים ובהמשך במקומות אחרים. משנת 2007 הוא כותב על הקשר שבין ארכיאולוגיה לסכסוך הפוליטי – בדגש על ירושלים והגדה המערבית – ופעיל בתחום.

בשנת 2009 השתתף בהקמת ארגון "עמק שווה", העוסק במקומה של הארכיאולוגיה בסכסוך הפוליטי ובהיבטים של זכויות מורשת כחלק מזכויות האדם. מאז הקמתו ועד היום הוא מנכ"ל הארגון. 

במכון ון ליר בירושלים הוא מנהל, יחד עם פרופ' חיים נוי, את ועדת ההיגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים.