פרופ' מיכאל שלו

פרופ' מיכאל שלו
דואר אלקטרוני: 
תחומי עיסוק: 
כלכלה פוליטית, הפוליטיקה של אי-השוויון

מיכאל שלו הוא פרופסור לסוציולוגיה ומדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי העניין המרכזיים שלו הם סוציולוגיה פוליטית, כלכלה פוליטית, מדינת הרווחה וריבוד חברתי. בין היתר חקר בישראל הצבעה מעמדית, מחאה חברתית ואת העלייה של מדיניות כלכלית ניאו-ליברלית בישראל. שלו מבקש למנף את המקרה הישראלי כדי להדגים או לבקר טענות רחבות בספרות הבין-לאומית. בשנים האחרונות פרסם מאמרים על ההשפעה של שייכות מעמדית והקשר לאומי על עמדות כלפי אי-שוויון, "קצבאות נאמנות" כסוג של מדיניות חברתית, התפקיד של קונפליקטים בשינוי מוסדי והתנאים שבהם שינויים רעיוניים משפיעים על אימוץ פרדיגמה חדשה של מדיניות. שלו גם עורך מחקר משווה על מדינות OECD ומתעניין בהיבטים מתודולוגיים של מחקר השוואתי של מדינות שונות.