מירב פרץ

תפקיד: 
חוקרת במרכז שוות
דואר אלקטרוני: 

מירב פרץ היא דוקטורנטית בתכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן וחוקרת ב"שוות – המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית".

נושא הדוקטורט שלה הוא הימנעות משרות צבאי ומקומה בסיפורי החיים של נשים ושל גברים בישראל.

בעבר הייתה אחראית מחקר ומידע בנעמת ועסקה בכתיבה ובעריכה של מגוון פרסומים וניירות עמדה בסוגיות מגדריות.

מירב מפרסמת ברחבי הרשת טורים  בתחום ביקורת התרבות והקולנוע.

תחומי עניין מחקריים: מיליטריזם בישראל, גבריות וצבאיות, נשים בעולם העבודה, אי-שוויון חברתי וכלכלת רווחה.